fbpx

15 ปีบนพื้นฐานของผู้ออกแบบเชิงวิศวกรรม และประสบการณ์ของผู้นำไม้สังเคราะห์ WPC

ไม้สังเคราะห์ Hybrid wood เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2005 จากจุดกำเนิดของปัญหาการใช้งานไม้จริงกับงานภายนอก ทำให้เกิดข้อจำกัดและข้อเสีย มากมายของการนำไม้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบภายนอก ทั้งการพุของไม้ ซึ่งเกิดจากการโดนน้ำ และความชื้น การเกิดลาบนไม้จริง และปลวก จึงทำให้เกิดการแตกหักของไม้ นั้นจึงเป็นจุดเริ่มแรก ของไม้สังเคราะห์ WPC(Wood Plastic Composite) ที่ทำมากจาก Material 2 ชนิดคือ ผงไม้ (Wood Powder) และ พลาสติกรีไซเคิล (Polyolefins) โดยนำคุณสมบัติเด่นของเส้นใยเซลูโรสในไม้และความคงทนของพลาสติกรีไซเคิล มาทำให้ได้วัสดุที่คงทนกว่าไม้จริง ใช้งานได้ยาวนาน ปลวกไม่กิน ทนแดดทนฝน

โดยในครั้งแรกที่เราได้ติดตั้งไม้สังเคราะห์ WPC ในปี 2005 เป็นไม้สังเคราะห์ ชนิดพื้น ทำให้เราเห็นถึงปัญหาของการติดตั้ง ทั้งการยืดหดตัวของไม้ ระยะความแข็งแรงของการวางโครงสร้างและชนิดของโครงสร้าง การแตกแคร็กของไม้ รวมไปถึงโจทย์ที่ถือว่าท้าทายเพราะเนื่องจากในช่วงแรงลูกค้าไม่มีความเข้าใจไม้สังเคราะห์ จึงทำให้เกิด ปฐมบทขึ้นคือ ติดตั้งจริง พังจริง ลื้อจริง ซ้อมจริง และเคลมจริง

โดยในปี 2015 เราได้มีการเรียนรู้จากงานที่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้โดยเรานำหลักวิศกรรมการก่อสร้าง ที่ต้องอาศัยการคำนวนที่ชัดเจนและแม่นยำ ในการติดตั้งโดยเราถือว่าเป็นแบรนด์แรกที่มีการกำหนดหลักการติดตั้งแบบที่ถูกต้องตามหลัก Code of Design หลักการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของแบรนด์ HyBrid Wood ที่เราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เพื่อสุนทรียภาพของการอยู่อาศัย

ต่อมาเราจึงได้มีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ของการออกแบบ ของกลุ่มนักออกแบบและสถาปนิกมากยิ่งขึ้น ทั้ง ในส่วนของไม้ระแนง จนปัจจุบันเรามีไม้ระแนงความยาวไร้ขีดจำกัด ที่สามารถทำความยาวได้สูงสุดถึง 10 เมตร โดยมีแค่โครงสร้างบริเวณหัวไม้และท้ายไม้เท่านั้น เพราะเรา “เข้าใจพฤติกรรมของวัสดุ และหลักการรับแรงทางวิศวกรรม” Material Behavior x Strength of Material จึงทำให้เราสามารถข้ามขีดจำกัด ของการออกแบบติดตั้งไม้ระแนงที่ไม่ต้องจำกัดความยาวได้

อีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์ ไม้สังเคราะห์ Hybrid Wood คือการวางแบบโครงสร้างเพื่อให้ตอบโจทย์การออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย โดยนำหลักการทางวัสดุศาสตร์ ประกอบรวมกันกับหลักการทางวิศวกรรม ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่ตอบทุกงานออกแบบ และเรายังเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาระบบโครงสร้างในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง การยกโครงสร้างที่มีความสูงที่ไร้ขีดจำกัด การหล่อโครงสร้างด้วยท่อ PVC เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น

การดัดโค้ง การเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของแบรนด์ Hybrid Wood ที่เป็นการทำสิ่งที่เกินจากความเป็นจริงให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยนำจุดเด่นทางด้านการนำหลักใวิศกรรมการออกแบบมาใช่ ได้อย่างถูกต้อง โดยเราได้มีการพัฒนานวัตกรรมการดัดโค้งของไม้ในแนวราบ โดยการนำเทคโนโลยีการขึ้นรูปไม้ มาใช้เป็นรายแรกของไทย ทำให้ Hybrid wood ข้ามผ่านอุปสรรคของการดัดโค้งไม้และตอบทุกโจทย์การออกแบบ

ไม้พื้นที่คิดมาเพื่อคุณ ไม้สังเคราะห์ รุ่น Lite Decking(M-Shape) ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาจากพื้นไม้กลวง ที่การรับน้ำหนักของไม้ทำได้ไม่มีดี เพราะเนื่องจากความหนาของหน้าไม้ที่ค่อนข้างน้อย เราจึงพัฒนาไม้พื้นรุ่นนี้โดยการนำหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมการกระจายแรงของสะพานหรือหลักการกระจายแรงแบบ โค้งอาร์ค และยังออกแบบให้มีหน้าไม้ ที่หนาขึ้นใกล้เคียงกับไม้พื้นสังเคราะห์ชนิดตัน แต่ในราคาที่ประหยัดกว่าไม้ตัน และยังตอบโจทย์การติดตั้งด้วยระบบ T-clip ที่สามารถเว้นระยะห่างของร่องไม้ได้ถึง 5 mm และตอบโจทย์เรื่องการถ่ายเทอากาศ ทำให้อายุการใช้งานของไม้ยาวนานขึ้น

จุดเด่นของไม้สังเคราะห์คือ ปลวกไม้กิน ไม่ผุแตกกรอบไม่ดูดซึมน้ำทนฝนทนความชื้นได้ดี ไม่ต้องทาสี และไม่ลามไฟ

Leave a Reply