fbpx

15 ปีบนพื้นฐานของผู้ออกแบบเชิงวิศวกรรม และประสบการณ์ของผู้นำไม้สังเคราะห์ WPC

ไม้สังเคราะห์ Hybrid wood เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2005 จากจุดกำเนิดของปัญหาการใช้งานไม้จริงกับงานภายนอก ทำให้เกิดข้อจำกัดและข้อเสีย มากมายของการนำไม้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบภายนอก ทั้งการพุของไม้ ซึ่งเกิดจากการโดนน้ำ...