fbpx

นวัตกรรมการกระจายน้ำหนักตามหลักวิศวกรรม ของไม้สังเคราะห์ (WPC) “Lite Decking รูปแบบ M-Shape

สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ (WPC) จากแบรนด์ Hybrid Wood by Solumat แตกต่างจากไม้ทั่วไป คือการนำนวัตกรรมการกระจายน้ำหนักตามหลักวิศวกรรมเข้ามาใช้ โดยลักษณะของไม้ปูพื้น Lite Decking รูปแบบ M-Shape มีลักษณะเป็นตัว...