fbpx

รู้หรือไม่ ? ทำไมคนเรานิยมใช้ไม้เทียมแทนไม้จริง

ไม้เทียม หรือไม้สังเคราะห์ เป็นวัสดุที่ทำเลียนแบบให้เหมือนไม้ ทั้งรูปร่าง สีสัน หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ เพื่อให้สามารถใช้งานทดแทนไม้จริงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งไม้เทียมมีความยืดหยุ่นสูง...