fbpx
ไม้ระแนง LATH

ไม้ระแนง LATH

Hybridwood LATH ไม้ระแนงชนิดกลวงปัดเสี้ยน ได้อารมณ์ธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งงานระแนงหลังคาและงานระแนงตกแต่งผนังซึ่งงานที่ออกจะให้ความรู้สึกเหมือนไม้ที่มาจากธรรมชาติ เนื้อไม้ไม่ต้องทาสีเพราะมีสีในตัวเนื้อไม้ ความซีดจางจะช้ากว่าไม้จริง เป็นระยะเวลาหลายปี ไฮบริดวูด ลาธ…
ไม้พื้นภายนอก LITE DECKING

ไม้พื้นภายนอก LITE DECKING

Hybridwood LITE DECKING ไม้ตันภายนอก รูปแบบ M-Shape เพิ่มความหนาพิเศษมากกว่าไม้กลวงทั่วไป ขนาดและ Profile สี…
ไม้พื้นภายนอก TIMBER DECKING

ไม้พื้นภายนอก TIMBER DECKING

Hybridwood TIMBER DECKING ไม้พื้นชนิดตัน ผิวสัมผัสธรรมชาติ หรือร่อง นูนลึกกันลื่น เหลาผิวเข้ามุมโค้งเสมือนไม้ธรรมชาติ ขนาดและ Profile…
LATH
File Request Form
LITE DECKING
TIMBER DECKING