fbpx

บันไดบ้าน กับกฎหมายควบคุมอาคาร ให้คุณไม่พลาดทุกมาตรฐานงานก่อสร้าง!

ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์
ระแนงไม้เทียม อลูมิเนียมลายไม้

บันไดบ้าน ไม้เทียม กับกฎหมายควบคุมอาคาร
ให้คุณไม่พลาดทุกมาตรฐานงานก่อสร้าง!

การจะออกแบบบ้านสักหลัง แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ การออกแบบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ผลงานได้มาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้คนในบริเวณใกล้เคียงนั่นเอง แต่หากไม่ใช่คนในแวดวงสถาปัตยกรรม คงมีจำนวนไม่มากที่จะทราบว่า แม้แต่การออกแบบบันไดบ้าน ก็มีข้อกฎหมายกำหนดเช่นกัน ซึ่งจะกำหนดไว้ว่าอย่างไรบ้างนั้น ลองมาดูกัน

กฎหมายเรื่องการสร้างบันได สำหรับบ้านพักอาศัย มีกำหนดไว้ใน กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 ดังนี้

“ข้อ 23 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันได มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร”

ลองมาไล่ดูรายละเอียดกันทีละประเด็น ดังนี้

1. บันไดในบ้านพักอาศัยแต่ละแบบ จะต้องมีระยะตามที่กฎหมายกำหนด หากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และพบว่า ระยะต่างๆ ไม่เป็นไปตามกำหนด ก็จะไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะแก้ไขแบบให้ถูกต้อง

2. บันไดบ้านต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร โดยกฎกระทรวงนั้นใช้คำว่า “ความกว้างสุทธิ” ซึ่งหมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า จะต้องวัดจากจุดที่กว้างน้อยที่สุด และต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ซึ่งในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 38 ก็มีการกำหนดเรื่องมาตรฐานการสร้างบันไดไว้เช่นกัน เนื้อหาคล้ายกับกฎกระทรวงทั้งหมด แต่จะแตกต่างกันตรงที่ กำหนดให้ระยะความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร โดยในที่นี้จะใช้คำว่า “ความกว้าง” หมายถึง ระยะที่วัดตามความยาวลูกนอนบันได

บ้านในเขตกรุงเทพฯ จึงจะต้องวัดความกว้างบันไดจากทั้งหมด 2 จุด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 นั่นเอง

3. ประเด็นที่ว่า บันไดช่วงหนึ่งต้องสูงไม่เกิน 3 เมตร หากสูงเกินต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร โดยช่วงบันได หมายถึง ช่วงที่ขั้นบันไดเป็นขั้นต่อเนื่องกัน ในกรณีที่ความสูงระหว่างชั้นของตัวบ้านมากกว่า 3 เมตร บันไดระหว่างชั้นนั้นจะทำเป็นขั้นต่อเนื่องได้สูงสุดไม่เกิน 3 เมตร และจะต้องมีชานพักคั่น จากนั้นจึงค่อยทำเป็นขั้นต่อเนื่องไปถึงระดับที่ต้องการ

4. ทางด้าน ความกว้างและยาวของพื้นหน้าบันได รวมถึงชานพักบันได มีกำหนดดังนี้ สำหรับพื้นหน้าบันได คือบริเวณพื้นก่อนเดินขึ้น-ลงบันไดขั้นแรก และขั้นสุดท้ายนั่นเอง ส่วนชานพัก คือพื้นที่คั่นระหว่างช่วงบันได ซึ่งจะต้องมีความกว้างและยาว อย่างน้อยเท่ากับความกว้างบันได

5. ในส่วนของความสูงเหนือขั้นบันไดทุกขั้น หรือเหนือชานพักทั้งหมด จะต้องมีความสูงวัดตามแนวดิ่งจนถึงสิ่งกีดขวางเหนือหัวไม่น้อยกว่าที่กำหนด ซึ่งก็คือ ไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เดินขึ้นลงแล้วหัวชนนั่นเอง

6. มาดูส่วนประกอบอื่นๆ ของบันไดกันบ้าง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ลูกตั้ง และ ลูกนอน คือส่วนใดของบันได “ลูกตั้ง” ก็คือ ความสูงของขั้นบันไดหรือระยะที่เรายกเท้า ส่วน “ลูกนอน” คือ ความกว้างของขั้นบันไดหรือขั้นที่เท้าเหยียบ ซึ่งการที่กำหนดเช่นนี้ก็เพื่อจำกัดความสูงและกว้างของบันได เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง

เห็นข้อกฎหมายกันไปบ้างแล้ว มาดูที่วัสดุสำหรับก่อสร้างบันไดกันบ้าง การเลือก พื้นบันได ที่มีคุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะบันได เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้าน ยิ่งบ้านที่ไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของเป็นเวลานาน หรือเรียกได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน หากมีตัวช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ก็คงจะดีไม่น้อย

พื้นไม้บันได Hybridwood จากไม้สังเคราะห์ WPC เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ไม่เพียงใช้ได้กับงานภายในเท่านั้น แต่งานตกแต่งภายนอกก็ได้เช่นกัน เนื่องจากไม้พื้นรุ่นนี้สามารถโดนน้ำได้ หมดกังวลปัญหาเชื้อรา ปัญหาปลวก อีกทั้งยังมีความทนทาน ไม้ไม่ผุ แม้ว่าจะผ่านการใช้งานมายาวนาน ก็ยังคงความสวยงาม มีทั้งผิวปัดเสี้ยนและเซาะร่องให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

ไม่เพียงนำไปใช้กับงานก่อสร้างบ้าน หรือใช้กับงานส่วนตัวเท่านั้น สำหรับงานโครงการสาธารณะก็นำไปปรับใช้ได้เช่นกัน เพียงเลือกสีสันและรูปแบบที่เข้ากับโครงการของคุณ และศึกษากฎหมายควบคุมอาคารให้ครบถ้วน ทั้งงานก่อสร้างบันไดบ้าน และอาคารสาธารณะ ก็จะได้ทั้งผลงานพรีเมียม แบบไม่พลาดทุกมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างแน่นอน

HYBRID WOOD ไม้สังเคราะห์ ไม้เทียม ไม้ WPC
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

✅ สวย งดงาม ดุจไม้ธรรมชาติ 🌳🍃

เเข็งเเรง ปลวกไม่กิน 💪

ทนเเดด ทนต่อUV 🔆 ⚡

มีสีในเนื้อไม้ 🎨

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตํ่า 💵

รับประกันสินค้า 10 ปี ✔️

เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ♻️

 

หากคุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งบ้านที่เป็นวัสดุทดแทนธรรมชาติ เช่น ไม้สังเคราะห์ ไม้ WPC ระแนงไม้เทียม อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมตกแต่งภายนอก หินเทียม ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ฝ้าไม้ระแนง ต้นไม้เทียม ประตูระแนงไม้เทียม ประตูระแนงอลูมิเนียม ไม้เทียมตกแต่งภายนอก หินวีเนียร์ ต้นไม้เทียมภายนอก มาปรึกษาที่เราได้ บ.โซลูแมท ศูนย์รวมวัสดุทดแทนธรรมชาติ และวัสดุเพื่อการตกแต่งครบวงจร

สอบถามราคา โปรโมชั่น หรือปรึกษาการออกแบบตกแต่งกับเราได้ตามช่องทางที่คุณสะดวก ดังนี้
Website :
https://solumat.co.th/

Facebook : https://www.facebook.com/thaisolumat
Line @ : @solumat หรือ https://Lin.Ee/DnkpFRX
Tel : 02-726-6840, 063-926-6226

📲 Line : @hybridwood
📲 Facebook : www.facebook.com/hybridwoodth

📞 02-726-6840, 088-227-9424, 086-351-4616 (สาขากรุงเทพมหานคร) 📞 088-874-4253 (สาขาภูเก็ต)

Leave a Reply