fbpx

เจนทริ พัฒนาการ 2

Product : Stone Veneer

  • Stone Veneer รุ่น Silver Shine รหัส SS-SSB

Size : 610 x 1220 mm.
Thickness : 2.00 mm.
Location
: พัฒนาการ
ผู้รับเหมา/ลูกค้า : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประเภทของโครงการ : –

หมวดหมู่สินค้าที่เกี่ยวข้อง