fbpx

Hybridwood

HYBRID FRAME

วงกบ ไฮบริดวูด คุณภาพที่เหนือกว่า เพราะถูกออกแบบให้ทดแทนวงกบไม้ธรรมชาติ จึงเลียนแบบดานความสวยงาม ผิวสัมผัสและสีให้เสมือนที่สุด แต่จำหัดข้อด้อยของวงกบไม้ธรรมชาติคือ เรื่องปลวกกินและการผุของไม้เมื่อเจอความชื้นหรือน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่

รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 50 กก.

สามารถทำไดทั้ง สีพ่น สีทา หรือหุ้มด้วยไวนิล

F1

2" X 4"

ชุดวงกบประตูสำเร็จ 35 มม.

 • ขนาด 2″ x 4″
 • รองรับความหนาประตู 35 มม.
 • ใช้กับงานผนังหนา 10 ซม.
 • เหมาะกับงานโครงการใหม่

รองรับน้ำหนักประตูได้สูงสุด 50 กก.

FA-1

2" X 5"

ชุดวงกบประตูสำเร็จปรับขนาดได้ 35 มม.

 • ขนาด 2″ x 5″
 • รองรับความหนาประตู 35 มม.
 • รองรับความหนาผนังได้สูงสุดถึง 14 ซม.
 • เหมาะกับงานโครงการใหม่ และงาน Renovate

สามารถทำไดทั้ง สีพ่น สีทา หรือหุ้มด้วยไวนิล

FA2-35

2" X 5"

35 mm.

ชุดวงกบประตูสำเร็จปรับขนาดรองรับประตู 35 มม.

 • ขนาด 2″ x 5″
 • รองรับความหนาประตู 35 มม.
 • รองรับความหนาผนังได้สูงสุดถึง 14 ซม.
 • เหมาะกับงานโครงการใหม่ และงาน Renovate

FA2-40

2" X 5"

40 mm.

ชุดวงกบประตูสำเร็จปรับขนาดรองรับประตู 40 มม.

 • ขนาด 2″ x 5″
 • รองรับความหนาประตู 40 มม.
 • รองรับความหนาผนังได้สูงสุดถึง 14 ซม.
 • เหมาะกับงานโครงการใหม่ และงาน Renovate

FA2-45

2" X 5"

45 mm.

ชุดวงกบประตูสำเร็จปรับขนาดรองรับประตู 45 มม.

 • ขนาด 2″ x 5″
 • รองรับความหนาประตู 45 มม.
 • รองรับความหนาผนังได้สูงสุดถึง 14 ซม.
 • เหมาะกับงานโครงการใหม่ และงาน Renovate
File Request Form