REVOTILE

REVOTILE นวัตกรรมใหม่ของวัสดุสังเคราะห์ปิดผิวหินเทียม หรือหินสังเคราะห์ และผนังอิฐเทียม อิฐสังเคราะห์ แผ่นกรุผิวสังเคราะห์

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยุค Post-Modern ที่ต้องการสัมผัสและการมองเห็น เหมือนหินธรรมชาติ แต่คัดโค้งเข้ารูป ติดตั้งง่าย คงผิวสัมผัสและความรู้สึกประหนึ่งหินธรรมชาติแท้ 100% ตอบโจทย์ทุกการออกแบบทั้งภายในและภายนอก

หินสังเคราะห์ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ Polumer Cray  หรือวัสดุสังเคราะห์ประเภทผงดินผสมพลาสติกบริสุทธ์ ผ่านกระบวนการบีบอัดและใช้ความร้อน ในการขึ้นรูป  จึงทำให้แผ่นหินสังเคราะห์มีความบางเพียง 2 มิลลิเมตร ต่างจากหินจริงที่มีน้ำหนักและความหนาที่มากกว่า อีกทั้งยังไม่สามารถตัดแต่งเข้ารูป หรือคัดโค้งให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการตามแบบของหน้างานติดตั้งได้

 

1
2
3
4
5
6
7
8