fbpx

Thammasat University

ผลงานการต่อเติมอาคาร ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ กับการเลือใช้วัสดุจากทาง Hybrid Wood ด้วยวัสดุไม้เทียมคุณภาพ ในการต่อเติม ที่มีคุณสมบัติ คงทน และแข็งแรงเป็นพิเศษ เหมาะแก่การนำมาใช้กับงานอาคารต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติของความคงทนนี้

หมวดหมู่สินค้าที่เกี่ยวข้อง